Rozstrzygnięcie konkursu na Logo Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o. o.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o.

w Mławie dziękuje uczestnikom za udział w konkursie na LOGO Zakładu

„Wod- Kan”Sp. z o. o. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu na Logo Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie, Komisja Konkursowa postanowiła nie wyłaniać  zwycięzcy konkursu. Osobom, które wzięły udział w konkursie zostały przekazane nagrody pocieszenia .