Parametry wody pitnej

Wyniki badań wody uzdatnionej
ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego w Mławie

Badania mikrobiologiczne wody

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

Liczba Clostridium perfringens

w 100 ml wody

liczba

0

Liczba bakterii Escherichia coli

w 100 ml wody

liczba

0

Liczba bakterii grupy coli

w 100 ml wody

liczba

0

Liczba enterokoków kałowych

w 100 ml wody

liczba

0

 

Badania fizykochemiczne wody

 

Wskaźnik

 

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

Dopuszczalna norma

Amoniak

mg/l NH4

poniżej 0,13

0,50

Antymon

μg/l Sb

poniżej 1,0

5

Arsen

μg/l As

poniżej 1,0

10

Azotany

mg/l NO3

1,2±0,4

50

Azotyny

mg/l NO2

poniżej 0,020

0,50

Barwa

mg/l Pt

poniżej 3,0

15

Bor

mg/l B

poniżej 0,20

1,0

Chlorki

mg/l Cl

22,5±1,6

250

Chrom

μg/l Cr

poniżej 5,0

50

Cyjanki ogólne

μg/l CN

poniżej 25,0

50

Fluorki mg/l F poniżej 0,20 1,5

 

Glin

mg/l Al

poniżej 20,0

200

Indeks nadmanganianowy

mg/l O2

1,1±0,3

5

Jon amonowy

mg/l NH4

poniżej 0,13

0,50

Kadm μg/l Cd poniżej 0,5 5μg/l

Smak

 

akceptowalny

akceptowalny

Zapach

 

akceptowalny

akceptowalny

Mangan

μg/l Mn

poniżej 5,0

50

Miedź

mg/l Cu

poniżej 0,005

2,0

Mętność

NTU

poniżej 0,1

1NTU

Nikiel

μg/l Ni

poniżej 2,5

20

Odczyn

pH

7,4±0,1

6,5-9,5

Ołów

μg/l Pb

poniżej 2,5

25

Przewodność

elektryczna

właściwa

µS/cm

689±27

2500

Selen

μg/l Se

 poniżej 1,0

10

Siarczany

mg/l SO4

90±10

250

Sumaryczna

wartość wapnia i

magnezu

(twardość)

mg/l CaCO3

329±9

60-500

Sód

mg/l Na

15,5±2,0

200

Żelazo ogólne

μg/l Fe

poniżej 30

200

 

Wyniki badań wody uzdatnionej
ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Instalatorów w Mławie
 
Badania mikrobiologiczne wody
Wskaźnik Jednostka miary Wartość przeprowadzonego pomiaru
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody liczba 0
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody liczba 0
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody liczba 0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody liczba 0

 

 

Badania fizykochemiczne wody
Wskaźnik Jednostka miary Wartość przeprowadzonego pomiaru Dopuszczalna norma
Amoniak mg/l NH4 poniżej 0,13 0,50
Antymon µg/l Sb poniżej 1,0 5
Arsen µg/l As poniżej 1,0 10
Azotany mg/ l NO3 poniżej 0,9 50
Azotyny mg/l NO2 poniżej 0,020 0,50
Barwa mg/l Pt 3,9±2,0 15
Bor mg/l B poniżej 0,20 1,0
Chlorki mg/l CI poniżej 5,0 250
Chrom µg/l Cr poniżej 5,0 50
Cyjanki ogólne µg/l CN poniżej 25 50
Fluorki mg/l F poniżej 0,20 1,5
Glin µg/l Al poniżej 20 200
Indeks 
nadmanganianowy
mg/l O2 0,88±0,29 5
Kadm µg/l Cd poniżej 0,5 5
Smak   akceptowalny akceptowalny
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Mangan µg/l Mn poniżej 5,0 50
Miedź mg/ l Cu poniżej 0,005 2,0
Mętność NTU  0,23±0,13 1NTU
Nikiel µg/l Ni poniżej 2,5 20
Odczyn pH 7,7±0,1 6,5-9,5
Ołów µg/l Pb poniżej 2,5 25
Przewodność 
elektryczna 
właściwa
µS/cm 366±27 2500
Selen µg/l Se poniżej 1,0 10
Siarczany mg/l SO4 10,1±1,5 250
Twardość mg/l CaCO3 179±5 60-500
Sód mg/l Na 7,5±1,0 200
Żelazo ogólne µg/l Fe poniżej 30 200

 

Wyniki badań wody uzdatnionej
z punktów poboru wody na terenie Mławy (wg legendy)

 

Badania mikrobiologiczne wody (wg legendy)

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

1

2

3

4

Liczba bakterii Escherichia coli w

100 ml wody

 

liczba

 

0

 

0

 

0

 

0

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody

 

liczba

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Badania fizykochemiczne wody (wg legendy)

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

 

Dopuszczalna norma

1

2

3

4

Amoniak

mg/l NH 4

poniżej 0,13

poniżej 0,13

poniżej 0,13

poniżej 0,13

0,50

Azotany

mg/l NO3

1,2±0,4

1,3

1,3

1,2

50

Azotyny

mg/l NO2

poniżej 0,020

poniżej 0,020

poniżej 0,020

poniżej 0,020

0,50

Barwa

mg/IPt

4,2±2,0

3,4±2,0

4,0±2,0

3,7±2,0

15

Smak

 

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

Zapach

 

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

Mangan

µg/I Mn

poniżej 5,0

poniżej 5

poniżej 5

poniżej 5

50

Mętność

NTU

poniżej 0,10

poniżej 0,10

poniżej 0,10

poniżej 0,10

1NTU

Odczyn

pH

7,5±0,1

7,5±0,1

7,6±0,1

7,5±0,1

6,5-9,5

Przewodność elektryczna właściwa

 

µS/cm

 

690±24

 

689±24

 

674±24

 

675±24

 

2500

Żelazo ogólne

µg/l Fe

poniżej 30

poniżej 30

poniżej 30

poniżej 30

200

 

LEGENDA:

1 PSSE Mława, ul. Plac 1 Maja 6- k. czerp. w pomieszczeniu socjalnym

2 Kryta pływalnia, ul. Kopernika- k. czerp. w WC

3 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Graniczna- k. czerp. w kotłowni

4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, ul. Żołnierzy 80 P.P. - k. czerp. w WC