przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Menu


Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki „Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim spółki. Poza licznymi kierunkami działalności do podstawowych obowiązków należy zaliczyć:

Zadaniem spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych zadań, ale również utrzymanie wysokiego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi spółka zarządza . Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:


Copyright © Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława