Awarie i planowane wyłączenia wody

Remont sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie uprzejmie informuje, że remont sieci wodociągowej w ulicy Romualda Traugutta został zakończony.