Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Zakładu „Wod-Kan” Sp. z o.o. przy ul. Płockiej 106 w Mławie. Pracownicy biura dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu zapewniają Odbiorcom usług pełną i rzetelną informację na temat usług świadczonych przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Na parterze w pokoju nr 6 możecie Państwo:

 • zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,

 • podać stan wodomierza,

 • otrzymać fakturę,

 • zapłacić w kasie za usługi świadczone przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie

 • uzyskać informacje na temat zaległych i bieżących należności za wodę i ścieki oraz inne usługi,

 • uruchomić lub uzyskać informację jak uruchomić usługi elektroniczne świadczone przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie (np. e-faktura, powiadomienia SMS, polecenie zapłaty itp.),

 • uzgodnić warunki spłaty zadłużenia,

 • zmienić dane w umowie,

 • zgłosić reklamację,

 • zgłosić awarię,

Na I piętrze w pokoju nr 11 możecie Państwo:

 • uzyskać zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • uzgodnić dokumentację projektową inwestycji w zakresie przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

 • dokonać zgłoszenia budowy przyłączy lub sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez wykonawcę innego niż Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie

 • zlecić Zakładowi „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie budowę przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • dokonać odbiorów technicznych przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

 • uzgodnić lokalizację i zlecić oplombowanie wodomierza dodatkowego lub wodomierza do podlewania ogrodu,

 • zgłosić awarię przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,