Wnioski i formularze

Wybrane wzory druków stosowanych w kontaktach 
z Zakładem "WOD-KAN" Sp z o.o. w Mławie

Umowy – woda i ścieki


Rozliczanie


Usługi elektroniczne


Wodomierze


Awarie


Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków


Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan


Zgłoszenie i zlecenie budowy przyłączy lub sieci wod-kan


Likwidacja przyłącza