Parametry wody pitnej

Wyniki badań wody uzdatnionej
ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego w Mławie

Badania mikrobiologiczne wody

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

Liczba Clostridium perfringens

w 100 ml wody

liczba

0

Liczba bakterii Escherichia coli

w 100 ml wody

liczba

0

Liczba bakterii grupy coli

w 100 ml wody

liczba

0

Liczba enterokoków kałowych

w 100 ml wody

liczba

0

 

Badania fizykochemiczne wody

 

Wskaźnik

 

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

Dopuszczalna norma

Amoniak

mg/l NH4

poniżej 0,13

0,50

Antymon

μg/l Sb

poniżej 1,0

5

Arsen

μg/l As

poniżej 1,0

10

Azotany

mg/l NO3

1,2±0,3

50

Azotyny

mg/l NO2

poniżej 0,020

0,50

Barwa

mg/l Pt

4,2±1,9

15

Bor

mg/l B

poniżej 0,20

1,0

Chlorki

mg/l Cl

23,4±1,4

250

Chrom

μg/l Cr

poniżej 5,0

50

Cyjanki ogólne

μg/l CN

poniżej 15,0

50

Fluorki mg/l F poniżej 0,20 1,5

 

Glin

mg/l Al

poniżej 20,0

200

Indeks nadmanganianowy

mg/l O2

1,4±0,3

5

Jon amonowy

mg/l NH4

poniżej 0,13

0,50

Kadm μg/l Cd poniżej 0,5 5μg/l

Smak

 

akceptowalny

akceptowalny

Zapach

 

akceptowalny

akceptowalny

Mangan

μg/l Mn

poniżej 5,0

50

Miedź

mg/l Cu

poniżej 0,005

2,0

Mętność

NTU

 0,38±0,08

1NTU

Nikiel

μg/l Ni

poniżej 2,5

20

Odczyn

pH

7,5±0,1

6,5-9,5

Ołów

μg/l Pb

poniżej 2,5

25

Przewodność

elektryczna

właściwa

µS/cm

680±24

2500

Selen

μg/l Se

 poniżej 1,0

10

Siarczany

mg/l SO4

98±11

250

 

Twardość

mg/l CaCO3

332±8

60-500

Sód

mg/l Na

11,2±1,4

200

Żelazo ogólne

μg/l Fe

poniżej 30

200

 

Wyniki badań wody uzdatnionej
ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Instalatorów w Mławie
 
Badania mikrobiologiczne wody
Wskaźnik Jednostka miary Wartość przeprowadzonego pomiaru
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody liczba 0
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody liczba 0
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody liczba 0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody liczba 0

 

 

Badania fizykochemiczne wody
Wskaźnik Jednostka miary Wartość przeprowadzonego pomiaru Dopuszczalna norma
Amoniak mg/l NH4  0,10±0,03 0,50
Antymon µg/l Sb poniżej 1,0 5
Arsen µg/l As poniżej 1,0 10
Azotany mg/ l NO3  0,89±0,14 50
Azotyny mg/l NO2 poniżej 0,03 0,50
Barwa mg/l Pt 4,9±1,8 15
Bor mg/l B poniżej 0,050 1,0
Chlorki mg/l CI 3,82±0,77 250
Chrom µg/l Cr poniżej 4,0 50
Cyjanki ogólne µg/l CN poniżej 15 50
Fluorki mg/l F 0,19±0,04 1,5
Glin µg/l Al poniżej 10 200
Indeks 
nadmanganianowy
mg/l O2 0,56±0,15 5
Kadm µg/l Cd poniżej 0,3 5
Smak   nie stwierdzono nieprawidłowego smaku Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach   nie stwierdzono nieprawidłowego smaku Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mangan µg/l Mn poniżej 4,0 50
Miedź mg/ l Cu poniżej 0,0020 2,0
Mętność NTU  0,24±0,05 1NTU
Nikiel µg/l Ni poniżej 5,0 20
Odczyn pH 7,7±0,1 6,5-9,5
Ołów µg/l Pb poniżej 1,0 25
Przewodność 
elektryczna 
właściwa
µS/cm 363±24 2500
Selen µg/l Se poniżej 2,0 10
Siarczany mg/l SO4 12,7±2,0 250
Twardość mg/l CaCO3 171±43 60-500
Sód mg/l Na 6,95±0,70 200
Żelazo ogólne µg/l Fe poniżej 60 200

 

Wyniki badań wody uzdatnionej
z punktów poboru wody na terenie Mławy (wg legendy)

 

Badania mikrobiologiczne wody (wg legendy)

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

1

2

3

4

Liczba bakterii Escherichia coli w

100 ml wody

 

liczba

 

0

 

0

 

0

 

0

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody

 

liczba

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Badania fizykochemiczne wody (wg legendy)

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość przeprowadzonego pomiaru

 

Dopuszczalna norma

1

2

3

4

Amoniak

mg/l NH 4

poniżej 0,13

poniżej 0,13

poniżej 0,13

poniżej 0,13

0,50

Azotany

mg/l NO3

1,2±0,4

1,3

1,3

1,2

50

Azotyny

mg/l NO2

poniżej 0,020

poniżej 0,020

poniżej 0,020

poniżej 0,020

0,50

Barwa

mg/IPt

4,7±1,9

6,2±1,9

3,2±1,9

4,1±1,9

15

Smak

 

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

nie stwierdzono nieprawidłowego smaku

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Zapach

 

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Mangan

µg/I Mn

poniżej 5,0

poniżej 5

poniżej 5

poniżej 5

50

Mętność

NTU

0,24±0,05

0,28±0,06

0,21±0,05

poniżej 0,2

1NTU

Odczyn

pH

7,5±0,1

7,4±0,1

7,5±0,1

7,4±0,1

6,5-9,5

Przewodność elektryczna właściwa

 

µS/cm

 

695±24

 

692±24

 

695±24

 

689±24

 

2500

Żelazo ogólne

µg/l Fe

poniżej 30

poniżej 30

poniżej 30

poniżej 30

200

 

LEGENDA:

1 PSSE Mława, ul. Plac 1 Maja 6- k. czerp. w pomieszczeniu socjalnym

2 Kryta pływalnia, ul. Kopernika- k. czerp. w WC

3 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Graniczna- k. czerp. w kotłowni

4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, ul. Żołnierzy 80 P.P. - k. czerp. w WC