Aktualności

2002. 2024
Awarie i planowane wyłączenia wody

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w ulicy Henryka Sienkiewicza.

Informujemy, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 22.02.2024r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy H. Sienkiewicza.

1701. 2024
Wiadomości

Szanowni Mieszkańcy Miasta Mława 

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacji o ilości zużytej wody, stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, udzielają Pracownicy Urzędu Miasta Mława

2010. 2023
Wiadomości

UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !!!

 Przypominamy o konieczności  zabezpieczenia wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

1010. 2023
Wiadomości

UWAGA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie informuje, że od dnia 2 października 2023 r. w związku ze zmianą banku obsługującego Spółkę na Santander Bank Polska S.A, nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych.

2809. 2023
Wiadomości

UWAGA! Informacja o taryfie.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD- KAN” Sp. z o. o. w Mławie informuje, iż od dnia 01 października 2023r.  zacznie obowiązywać nowa taryfa...