Formularz akceptacji / aktualizacji / wycofania bezpłatnej usługi informacyjnej SMS

LUB

WYBIERZ WŁAŚCIWE *

usługę przesyłania informacyjnego SMS przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie na nr telefonu komórkowego:

Klauzula Informacyjna - RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO), Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. z siedzibą: 06-500 Mława, ul. Płocka 106;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 23 654 60 70 lub adresem email iod@wod-kan-mlawa.com.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przez przepisy obowiązującego prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 8. ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 11. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie mogą Państwo realizować składając oświadczenie : mailowo, osobiście w biurze obsługi klienta lub korespondencyjnie.