Cennik usług

Cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Mława.

1

Opłata za wymianę wodomierza (DN 15- DN 2O) spowodowaną zamrożeniem lub uszkodzeniem mechanicznym z winy odbiorcy usług wynosi :

wodomierz mechaniczny- 167,50 zł.

wodomierz elektroniczny- 569,40 zł.

2

Opłata za zamontowanie dodatkowego wodomierza (DN 15 i DN 20) wynosi :

wodomierz elektroniczny- 455,00 zł.

Dostosowanie instalacji do montażu wodomierza pozostaje po stronie odbiorcy usług.

3

Opłata za odczyt danych archiwalnych wodomierza z wodomierza elektronicznego u odbiorcy usług z przesłaniem odczytu na wskazany w zleceniu adres e-mail- 100 zł.

4

Opłata za czynności związane z odbiorem technicznym, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków  dodatkowego wodomierza wynosi –92,50 zł. 

5

Opłata za czynności związane z odbiorem technicznym, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków  dodatkowego wodomierza w jednym budynku wielolokalowym  wynosi –20 zł.

6

Ceny za jedną godzinę najmu pojazdów, sprzętu i urządzeń wynoszą :

 1.  Samochód „WUKO”  350,00 zł 
2. Samochód ciężarowy wywrotka 12,5 T 180,00 zł
4. Koparko ładowarka 180,00 zł 

Czas pracy liczony jest od wyjazdu do powrotu pojazdu do Siedziby Zakładu.

W kalendarzowe dni świąteczne, soboty i niedziele do ceny godzin najmu pojazdów, sprzętu i urządzeń wymienionych w pkt. 6 doliczony jest 50% dodatek.

7

 Opłata za inspekcję TV nowo budowanych kanałów sanitarnych, deszczowych na terenie Miasta Mława.
 
 

1.

  1. Usługa do 100 m
  2. Usługa powyżej 100 m za każdy metr bieżący.

                 450,00 zł

                     4,50 z

2.

Opłata za dojazd poza teren Miasta Mława

                     3,00 zł/km

Do inspekcji TV  eksploatowanych kanałów sanitarnych, deszczowych (należy doliczyć opłatę za pojazd WUKO  pkt. 6).
 
 
8
 
Opłata za badanie wydajności hydrantu - 250 zł. za 1 szt.
 
 
 
Wszystkie ceny są cenami netto  do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 
Cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków
„WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje od dnia 13.07.2021r.