Cennik usług

Cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Mława.

1

Opłata za wymianę wodomierza (DN 15 i DN 2O) spowodowaną zamrożeniem lub uszkodzeniem mechanicznym z winy odbiorcy usług wynosi :

wodomierz mechaniczny- 298,00 zł.

wodomierz elektroniczny- 872,00 zł.

2

Opłata za zamontowanie dodatkowego wodomierza (DN 15 i DN 20) wynosi :

wodomierz elektroniczny- 611,00 zł.

Dostosowanie instalacji do montażu wodomierza pozostaje po stronie odbiorcy usług.

3

1. Opłata za odczyt danych archiwalnych wodomierza z wodomierza elektronicznego u odbiorcy usług z przesłaniem odczytu na wskazany w zleceniu adres e-mail- 225,00 zł.

2. Opłata za cykliczny odczyt i przesył danych z wodomierza elektronicznego (w miarę możliwości) na wskazany adres e-mail:

a) dla firm-600 zł/ miesiąc

b) dla odbiorców indywidualnych:

-150 zł/tydzień

-20 zł/dobę

4

Opłata za czynności związane z odbiorem technicznym, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków  dodatkowego wodomierza wynosi –142,65 zł. 

5

Opłata za czynności związane z odbiorem technicznym, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków  dodatkowego wodomierza w jednym budynku wielolokalowym  wynosi –28,97 zł.

6

Ceny za jedną godzinę najmu pojazdów, sprzętu i urządzeń wynoszą :

 1.  Samochód „WUKO”  450,00 zł 
2. Samochód ciężarowy wywrotka 12,5 T 213,00 zł
4. Koparko ładowarka 224,00 zł 

Czas pracy liczony jest od wyjazdu do powrotu pojazdu do Siedziby Zakładu za każde rozpoczęte 30 min.

W kalendarzowe dni świąteczne, soboty i niedziele do ceny godzin najmu pojazdów, sprzętu i urządzeń wymienionych w pkt. 6 doliczony jest 50% dodatek.

7

Wykonanie wcinki do prywatnej sieci wodociągowej  za 1 szt. -   285,30 zł.

8

 Opłata za inspekcję TV nowo budowanych kanałów sanitarnych, deszczowych na terenie Miasta Mława.
 
 

1.

  1. Usługa do 100 m
  2. Usługa powyżej 100 m za każdy metr bieżący.

                 620,00 zł

                     6,20 z

2.

Opłata za dojazd poza teren Miasta Mława

                     5,60 zł/km

Do inspekcji TV  eksploatowanych kanałów sanitarnych, deszczowych (należy doliczyć opłatę za pojazd WUKO  pkt. 6).
 
 
9
 
Opłata za badanie wydajności hydrantu - 280 zł. za 1 szt.
 
 
 
Wszystkie ceny są cenami netto  do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 
Cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków
„WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje od dnia 07.02.2024r.