Cennik usług

Cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Mława.

1

Opłata za wymianę wodomierza (DN 15- DN 2O) spowodowaną zamrożeniem lub uszkodzeniem mechanicznym z winy odbiorcy usług wynosi – 151,76 zł.

2

Opłata za zamontowanie wodomierza dodatkowego wynosi – 138,59 zł. 

3

Opłata za sprawdzenie wizualne funkcjonowania wodomierza na telefoniczny lub pisemny wniosek odbiorcy usług wynosi – 54,66 zł.

4

Opłata za czynności związane z odbiorem technicznym, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków wodomierza dodatkowego wynosi – 56,90 zł. 

Dodatkowa opłata za czynności związane z odbiorem technicznym, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków każdego następnego dodatkowego wodomierza w jednym budynku wielolokalowym wynosi – 9,41 zł. 

5

Ceny za jedną godzinę najmu pojazdów, sprzętu i urządzeń wynoszą :

 1.  Samochód „WUKO” przy pracach udrożniających sieć kanalizacji sanitarnej 280,00 zł 
2. Samochód „WUKO” przy pracach nie wymienionych w pkt. 5 ppkt.1.cennika (bez utylizacji zebranego odpadu) 400,00 zł
3. Samochód ciężarowy wywrotka 12,5 T 180,00 zł
4. Koparka 170,00 zł 

W kalendarzowe dni świąteczne, soboty i niedziele do ceny godzin najmu pojazdów, sprzętu i urządzeń wymienionych w pkt. 5 doliczony jest 50% dodatek.

6

Cennik opłaty za usługę TV samochodem ciężarowym wyposażonym w zestaw do inspekcji kanałów sanitarnych nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującą na terenia Miasta Mława.
 

1.

Inspekcja TV nowo-budowanych kanałów sanitarnych i deszczowych na terenie Miasta Mława:

  1. Usługa do 100 m
  2. Usługa powyżej 100 m

   

 

 

    450,00 zł

        4,50 zł                               

za każdy metr bieżący.

2.

Inspekcja TV kanałów sanitarnych eksploatowanych

 (tylko po uprzednim wyczyszczeniu):

  1. Usługa do 100 m
  2. Usługa powyżej 100 m-dodatkowo po 100 metrach

 

 

    1200,00 zł.

          7,50 zł                              

za każdy następny metr bieżący.

3.

Inspekcja TV kanałów deszczowych (tylko po uprzednim wyczyszczeniu):

  1. Usługa do 100 m
  2. Usługa powyżej 100 m-dodatkowo po 100 metrach

 

 

    1500,00 zł

          8,50 zł                              

za każdy następny metr bieżący.

4.

Inspekcja TV kanałów sanitarnych i deszczowych poza terenem Miasta Mlawa-dodatkowo do wyżej ustalonych cen doliczany jest dojazd samochodu

          2,50 zł/km

Wszystkie ceny są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.