E-BOK

Zapraszamy do korzystania z nowej bezpłatnej usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – e-BOK. 

Po uruchomieniu, dzięki modułowi e-BOK bez konieczności wizyty w naszym zakładzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje związane ze świadczonymi przez nas usługami. 

Odbiorcy usług którzy posiadają umowę podpisaną z Zakładem „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie  na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków poprzez sieć Internet,  z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu mają możliwość:

  • wyświetlić informacje o wystawionych fakturach
  • sprawdzić stan swoich płatności,
  • przeanalizować historię odczytów wodomierza,
  • podać stany wodomierzy,
  • zgłosić awarie lub reklamacje.

Przystąpienie do systemu e-BOK:

Aby uruchomić należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta przy ul. Płockiej 106 w Mławie, w celu złożenia oświadczenia do przystąpienia do e-BOK i akceptacji Regulaminu, lub wypełnić interaktywny  formularz akceptacji bezpłatnej usługi e-BOK /dla-klienta/e-bok/formularz-akceptacji-aktualizacji-wycofania-bezplatnej-uslugi-e-bok/na podstawie którego zostaną Państwo zarejestrowani w module oraz uzyskają Państwo identyfikator i hasło startowe.

Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK), przez Odbiorców usług Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.