Usługi

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie oprócz dostarczania wody oraz odbioru ścieków świadczy liczne usługi dodatkowe, m.in.:

W zakresie sieci wodociągowej:

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych,
 • usuwanie awarii wodociągowej na sieci i przyłączu,
 • wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej,
 • wykonywanie połączeń rur z PE za pomocą muf elektrooporowych lub doczołowo,
 • pomiary wydajności hydrantów ppoż. na sieciach zewnętrznych,
 • montaż i demontaż stojaka hydrantowego z wodomierzem,
 • pomiary ciśnień na sieciach zewnętrznych,
 • wyznaczanie trasy wodociągu,
 • dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej,
 • wypompowywanie wody ze studni i komór w celu odczytu wodomierza,
 • regulacja uzbrojenia podziemnego sieci wodociągowej (hydranty, obudowy, skrzynki, itp.),
 • lokalizacja uzbrojenia sieci wodociągowej (np. zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itp.).

     W zakresie sieci kanalizacyjnej:  

 • udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej metodą ciśnieniową,
 • roboty konserwacyjne uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej obejmujące m.in.: wymianę włazów rewizyjnych, naprawy kominków studzienek rewizyjnych, wymianę uszkodzonych płyt nastudziennych, naprawę kinet, wymianę stopni złazowych itd.,
 • czyszczenie studzienek rewizyjnych,
 • przeglądy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wraz z oceną ich stanu technicznego,
 • lokalizacja nielegalnych włączeń przykanalików do kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz innych nielegalnych włączeń do kanalizacji.

      Pozostałe:

 • wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy Odbiorcy usług,
 • montaż dodatkowych wodomierzy,
 • wizualne sprawdzenie funkcjonowania wodomierzy na wniosek Odbiorców usług,
 • odbiór techniczny, w tym sprawdzenie poprawności montażu oraz zaplombowanie łączników, śrubunków wodomierzy dodatkowych,
 • wynajem sprzętu:
  • samochodu ciężarowego – wywrotki,
  • koparki,
 • wykonywanie przecisku podziemnego urządzeniem „KRET.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem:  23 654 60 70