Ceny wody i ścieków

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Miasta Mława dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" sp. z o.o.
w Mławie

na okres od 01 czerwca 2018r. do 31 maja 2021r.

( Poniższa tabela zawiera ceny brutto )

Za wodę pobraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia:

Taryfa w okresie
od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie
od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie
od 25 do 36 miesiąca

  1.    wszyscy odbiorcy usług:
  2.    opłata abonamentowa:

2,98 zł/m3

5,00 zł/ odb./m-c

3,06 zł/m3

5,00 zł/ odb./m-c

3,13 zł/m3

5,00 zł/ odb./m-c

Za ścieki wprowadzone do urządzeń
zbiorowego odprowadzania:

Taryfa w okresie
od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie
od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie
od 25 do 36 miesiąca

 

  1.       Grupa 1:

    1.1   Gospodarstwa domowe

    1.2   Opłata abonamentowa

 

6,08 zł/m3

2,70 zł/ odb./m-c

 

6,09 zł/m3

2,70 zł/ odb./m-c

 

5,54 zł/m3

2,70 zł/ odb./m-c

 

  1.       Grupa 2:

    2.1 Pozostali odbiorcy

    2.2 Opłata abonamentowa

 

6,19 zł/m3

2,70 zł/ odb./m-c

 

6,19 zł/m3

2,70 zł/ odb./m-c

 

5,66 zł/m3

2,70 zł/ odb./m-c