Ceny wody i ścieków

 

TARYFA

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA MŁAWA

NA OKRES 3 LAT (od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.)

 

                    Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
 (netto) brutto

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

W okresie

W okresie

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa W1 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
 i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,24) 7,82

(7,24) 7,82

(7,24) 7,82

2

Grupa W2 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące;

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(9,25) 9,99

(9,25) 9,99

(9,25) 9,99

3

Grupa W3 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
E-faktura. Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,24) 5,66

(5,24) 5,66

(5,24) 5,66

4

Grupa W4 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
E-faktura. Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,25) 7,83

(7,25) 7,83

(7,25) 7,83

5

Grupa W5 – Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,23) 5,65

(5,23) 5,65

(5,23) 5,65

6

Grupa W6 – Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych.
E-faktura. Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(3,23) 3,49

(3,23) 3,49

(3,23) 3,49

7

Grupa W7 – Odbiorcy usług pobierający wodę na cele produkcyjne i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena wody (zł/m3)

(3,56) 3,84

(3,94) 4,26

(3,97) 4,29

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,24) 7,82

(7,24) 7,82

(7,24) 7,82

8

Grupa W8 - Odbiorcy usług pobierający wodę na cele produkcyjne i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. E-faktura. Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena wody (zł/m3)

(3,56) 3,84

(3,94) 4,26

(3,97) 4,29

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,24) 5,66

(5,24) 5,66

(5,24) 5,66

9

Grupa W9 – Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(6,73) 7,27

(6,73) 7,27

(6,73) 7,27

10

Grupa W10 – Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody .
E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(4,73) 5,11

(4,73) 5,11

(4,73) 5,11

11

Grupa W11 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
 i rozliczani na podstawie wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(12,27) 13,25

(12,27) 13,25

(12,27) 13,25

12

Grupa W12 - Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
 i rozliczani na podstawie wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego .
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(14,28) 15,42

(14,28) 15,42

(14,28) 15,42

13

Grupa W13 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
 i rozliczani na podstawie wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego.
E-faktura; Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(10,27) 11,09

(10,27) 11,09

(10,27) 11,09

14

Grupa W14 - Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
 i rozliczani na podstawie wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego.
E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

(3,51) 3,79

(3,89) 4,20

(3,92) 4,23

 - stawka opłaty abonamentowej:

(12,28) 13,26

(12,28) 13,26

(12,28) 13,26

15

Grupa W15 –Gmina pobierająca wodę na cele wskazane w treści art. 22 ustawy, w tym na cele przeciwpożarowe.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena wody (zł/m3)

(3,56) 3,84

(3,94) 4,26

(3,97) 4,29

 - stawka opłaty abonamentowej:

(12,46) 13,46

(12,46) 13,46

(12,46) 13,46

 

               Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków                (netto) brutto

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

W okresie

W okresie

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa Ś1 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,46) 8,06

(7,46) 8,06

(7,46) 8,06

2

Grupa Ś2 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące;

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(9,69) 10,47

(9,69) 10,47

(9,69) 10,47

3

Grupa Ś3 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
E-faktura; Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,46) 5,90

(5,46) 5,90

(5,46) 5,90

4

Grupa Ś4 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego.
E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,69) 8,31

(7,69) 8,31

(7,69) 8,31

5

Grupa Ś5 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych.
Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące;

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,23) 5,65

(5,23) 5,65

(5,23) 5,65

6

Grupa Ś6 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych.
E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące;

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(3,23) 3,49

(3,23) 3,49

(3,23) 3,49

7

Grupa Ś7 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,46) 8,06

(7,46) 8,06

(7,46) 8,06

8

Grupa Ś8 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. E-faktura; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,46) 5,90

(5,46) 5,90

(5,46) 5,90

9

Grupa Ś9 - Odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(7,17) 7,74

(7,17) 7,74

(7,17) 7,74

10

Grupa Ś10 - Odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena ścieków (zł/m3)

(6,91) 7,46

(7,33) 7,92

(7,33) 7,92

 - stawka opłaty abonamentowej:

(5,17) 5,58

(5,17) 5,58

(5,17) 5,58