Ceny wody i ścieków

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Miasta Mława dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Sp. z o.o.
w Mławie obowiązująca w okresie od 15 lipca 2021r. do 14 lipca 2024r.

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

W okresie

W okresie

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1- obejmuje właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli bądź zarządców budynków wielolokalowych, właścicieli bądź zarządców wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostałych odbiorców usług oraz gminę na cele z art. 22 (zasilanie fontann, publiczne tereny zielone, woda na cele przeciwpożarowe) pobierających wodę na cele socjalno-bytowe i rozliczanych na podstawie wodomierza głównego.

Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

5,45

5,45

5,45

2

Grupa 2- obejmuje właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli bądź zarządców budynków wielolokalowych, właścicieli bądź zarządców wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostałych odbiorców usług oraz gminę na cele z art. 22 (zasilanie fontann, publiczne tereny zielone, woda na cele przeciwpożarowe) pobierających wodę na cele socjalno-bytowe i rozliczanych na podstawie wodomierza głównego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące;

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

7,99

7,99

7,99

3

Grupa 3- obejmuje właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli bądź zarządców budynków wielolokalowych, właścicieli bądź zarządców wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostałych odbiorców usług oraz gminę na cele z art. 22 (zasilanie fontann, publiczne tereny zielone, woda na cele przeciwpożarowe) pobierających wodę na cele socjalno-bytowe   i rozliczanych na podstawie wodomierza głównego. E-faktura. Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

3,29

3,29

3,29

4

Grupa 4-obejmuje właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli bądź zarządców budynków wielolokalowych, właścicieli bądź zarządców wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostałych odbiorców usług oraz gminę na cele z art. 22 (zasilanie fontann, publiczne tereny zielone, woda na cele przeciwpożarowe) pobierających wodę na cele socjalno-bytowe i rozliczanych na podstawie wodomierza głównego. E-faktura. Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

5,83

5,83

5,83

5

Grupa 5- obejmuje odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

7,34

7,34

7,34

6

Grupa 6-obejmuje odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. E-faktura. Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

5,18

5,18

5,18

7

Grupa 7-obejmuje odbiorów usług pobierających wodę na cele produkcyjne i rozliczanych na podstawie wodomierza głównego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

5,45

5,45

5,45

8

Grupa 8-obejmuje odbiorów usług pobierających wodę na cele produkcyjne i rozliczanych na podstawie wodomierza głównego. E-faktura. Okres rozliczenia 1 miesiąc.

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

3,29

3,29

3,29

9

Grupa 9-obejmuje odbiorców usług oraz gminę na cele z art. 22 (zdroje publiczne i hydranty) rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

5,08

5,08

5,08

10

Grupa 10-obejmuje odbiorców usług oraz gminę na cele z art. 22 (zdroje publiczne i hydranty) rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody . E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena wody (zł/m3)

3,25

3,41

3,41

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

2,92

2,92

2,92

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
 

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (brutto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

W okresie

W okresie

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1-obejmuje gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych, w budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielolokalowe oraz pozostałych odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

2,94

2,94

2,94

2

Grupa 2-obejmuje gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych, w budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielolokalowe oraz pozostałych odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące;

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

4,54

4,54

4,54

3

Grupa 3-obejmuje gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych, w budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielolokalowe oraz pozostałych odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. E-faktura. Okres rozliczenia 1 miesiąc

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

1,86

1,86

1,86

4

Grupa 4-obejmuje gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych, w budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielolokalowe oraz pozostałych odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. E-faktura. Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

3,46

3,46

3,46

5

Grupa 5-obejmuje odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych, odprowadzających ścieki bytowe. Faktura papierowa; Okres rozliczenia
2 miesiące;

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

3,46

3,46

3,46

6

Grupa 6-obejmuje odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych, odprowadzających ścieki bytowe. E-faktura; Okres rozliczenia
2 miesiące;

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

2,38

2,38

2,38

7

Grupa 7-obejmuje odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych odprowadzających ścieki przemysłowe z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

2,94

2,94

2,94

8

Grupa 8-obejmuje odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierzy głównych odprowadzających ścieki przemysłowe z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. E-faktura; Okres rozliczenia 1 miesiąc;

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 1 mc

1,86

1,86

1,86

9

Grupa 9-obejmuje gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych, w budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielolokalowe oraz pozostałych odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

1,51

1,51

1,51

10

Grupa 10-obejmuje gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych, w budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielolokalowe oraz pozostałych odbiorcy usług  odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące.

 - cena ścieków (zł/m3)

5,96

6,06

6,06

 - stawka opłaty abonamentowej za 2 mc

0,43

0,43

0,43

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.