System powiadomień SMS

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie uruchomił usługę informacyjną SMS.

System działa w oparciu o Regulamin i  umożliwia otrzymywanie powiadomień:

  • o awariach i pracach na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • o wystawieniu faktury za usługi,
  • o upływie terminu płatności faktury,
  • o aktualnościach i wydarzeniach,
  • o nowych usługach

Aby skorzystać z tej usługi należy wypełnić formularz Oświadczenia akceptacji usługi informacyjnej SMS i wypełniony dostarczyć osobiście do siedziby Zakładu lub wysłać drogą pocztową na adres: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie ul. Płocka 106