Polecenie zapłaty

Szanowni Klienci zapraszamy do korzystania z nowej usługi Polecenie Zapłaty. To nowoczesna i wygodna forma płatności ułatwiająca regulowanie należności za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, dzięki której nie trzeba poświęcać czasu na wizytę w banku czy na poczcie, ani pamiętać o terminach płatności. Należność jest przekazywana automatycznie z rachunku bankowego Odbiorcy usług na rachunek Zakładu w określonym terminie wynikającym z faktury.

Jak działa Polecenie Zapłaty? 

Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Odbiorcy usług przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie. 

Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasz zakład sam inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności w terminie wskazanym na fakturze.  Stąd ważne jest, aby dzień przed tym terminem zabezpieczyć odpowiednią kwotę na rachunku bankowym. W przypadku ewentualnego braku środków na rachunku, usługa nie zostanie zrealizowana.

Bezpieczeństwo

Transakcje dokonywane przy pomocy Polecenia zapłaty są uznawane za wyjątkowo bezpieczne, ponieważ poprawność ich działania gwarantowana jest odpowiednimi regulacjami bankowymi. Regulując należności poprzez Polecenie zapłaty nie musicie się Państwo obawiać utraty kontroli nad swoimi wydatkami. Jeśli kwota na fakturze budzi Państwa wątpliwości, możecie ją zareklamować w Zakładzie” WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie  zgodnie z warunkami umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Terminowość

Usługa Polecenie Zapłaty wyklucza ryzyko naliczania odsetek spowodowanych opóźnieniem płatności z winy Odbiorcy usług, ponieważ obowiązek terminowego regulowania należności spoczywa na Zakładzie  ”WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie. Jako wystawca faktury inicjuje transakcję w dniu jej płatności. 

Ile kosztuje Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty jest usługą dostępną w banku Odbiorcy usług. Znaczna część banków nie pobiera opłaty za Polecenie Zapłaty lub opłata ta jest niższa od innych sposobów płacenia za rachunki. Ze względu na zróżnicowaną ofertę banków, sugerujemy sprawdzenie ceny usługi w banku Odbiorcy usług. 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie nie pobiera żadnych opłat od Odbiorcy usług, który zdecyduje się na uruchomienie Polecenia Zapłaty. 

Jak uruchomić usługę Polecenie Zapłaty?

W celu uruchomienia usługi Polecenie Zapłaty należy wypełnić formularz „Zgoda na obciążanie rachunku”. Należy wpisać swoje dane oraz numer rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności poprzez Polecenie Zapłaty i podpisać. 

UWAGA!!! 

Podpis powinien być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzoru podpisów w Państwa banku.

Wypełniony i podpisany formularz „Zgoda na obciążanie rachunku” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na adres: 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z  o. o. w Mławie ul. Płocka 106, 06-500 Mława. 

Usługa będzie aktywna w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia formularza. 

Dział Ekonomiczny – Biuro Obsługi Klienta
Tel. 23 654 60 77, 23 654 60 76, 23 654 60 75