Dział Ekonomiczny

Dział Ekonomiczny zajmuje się obsługą Odbiorców usług, sprzedażą i rozliczeniami a w szczególności:

 • Informowaniem o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz o obowiązujących w Zakładzie regulaminach i zasadach, 
 • Zapoznawaniem z zasadami zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
 • Wyjaśnianiem sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • Przyjmowaniem wniosków o zawarcie umowy, o aktualizację danych w umowie, itp
 • Przygotowywaniem i aktualizacją umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • Wprowadzaniem i aktualizacją danych Odbiorców usług,
 • Przyjmowaniem odczytów wodomierzy,
 • Wystawianiem faktur za usługi,
 • Przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i/lub ścieki,
 • Przyjmowaniem wpłat za wodę i/lub ścieki oraz usługi pozostałe, 
 • Informowaniem Odbiorców usług o bieżących należnościach i zadłużeniu,
 • Windykacją zaległych należności,
 • Obsługą usług elektronicznych (e-Faktury, powiadomienia SMS, e-BOK).