Dział Techniczny

Dział zajmuje się:

  • udzielaniem informacji o technicznej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
  • wydawaniem promes na dostawę wody,
  • określaniem technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • uzgadnianiem projektów technicznych sieci i przyłączy,
  • wystawianiem faktur za wykonane usługi.