Szanowni Mieszkańcy Miasta Mława 

Utworzono: 17-01-2024

Szanowni Mieszkańcy Miasta Mława 

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacji o ilości zużytej wody, stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
udzielają Pracownicy Urzędu Miasta Mława pod numerem tel.  23 654 32 96 wew. 302

Dziękujemy !!!