UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !!!

Utworzono: 20-10-2023

W związku z okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorcom i instytucjom na terenie miasta Mława o konieczności:

  • Odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiajacy odczyt wodomierza);
  • Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
  • Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Przypominamy, że w budynku, gdzie znajduje się pomieszczenie z zamontowanym wodomierzem głównym temperatura nie powinna być niższa niż + 4 °C.  Zakład "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie nie pokrywa kosztów wymiany uszkodzonego wodomierza z powodu zamrożenia.