APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Utworzono: 29-04-2024

APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Szanowni Odbiorcy biorąc pod uwagę coraz bardziej nasilający się problem na przepompowniach ścieków dotyczący zapychania pomp przez odpady (chusteczki nawilżane oraz inne środki higieny osobistej) i śmieci wrzucane do kanalizacji sanitarnej apelujemy, nie wrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów (pieluchy niemowlęce jednorazowe, podpaski higieniczne, ręczniki papierowe, patyczki higieniczne itp.) do sedesu!

Chusteczki nawilżane, stosowane do higieny i pielęgnacji naszych najmniejszych pociech, są dziś również używane przez dorosłych do innych celów, co nie byłoby problemem, gdyby po użyciu zamiast do kanalizacji trafiały do kosza. Chusteczki nawilżane zrobione są z tkaniny, która nie rozpuszcza się w wodzie, dlatego trafiając do sedesu powodują zatory na kanalizacji sanitarnej zatykając rury,(co może spowodować zapchanie kanalizacji wewnętrznej i zalewanie mieszkań) a jeśli nawet przedostaną się dalej powodują uszkodzenia urządzeń sanitarnych, a nawet awarie pomp na przepompowniach ścieków

(poniżej zdjęcia pompy, które zostały zrobione na przepompowni ścieków ul. Lawicz Liszki).

Odbiorco pamiętaj!

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Podpisując umowę z Zakładem „Wod-Kan” Sp. z o. o. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad odpowiedniego korzystania z kanalizacji sanitarnej o czym mówi §6 pkt 9 umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Grafika 1: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 2: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 3: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 4: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 5: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 6: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 7: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
Grafika 8: APEL ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.