Chusteczki nawilżane -uciążliwy problem Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.

Kilkanaście miesięcy temu Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp z o. o. prowadził akcję- konkurs pod nazwą „Sedes to nie śmietnik” dzięki której część społeczeństwa mławskiego mogła się przekonać, że wrzucanie do sedesu  śmieci,  stanowi poważny problem .

Obecnie chcemy skupić się na problemie, który coraz częściej dotyka przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, a mianowicie chodzi o chusteczki nawilżane. Niegdyś stosowane wyłącznie do higieny i pielęgnacji naszych najmniejszych pociech , dziś używane również przez dorosłych do innych celów, co nie byłoby problemem, gdyby po użyciu zamiast do kanalizacji trafiały do kosza. Chusteczki nawilżane zrobione są z tkaniny , która nie rozpuszcza się w wodzie , dlatego trafiając do sedesu powodują zatory na kanalizacji sanitarnej zatykając rury, a jeśli nawet przedostaną  się dalej powodują uszkodzenia urządzeń sanitarnych, a nawet awarie pomp na przepompowniach ścieków. Nawilżane chusteczki w ponad 90 procentach nie są biodegradowalne , przyczyniają się również  do zanieczyszczenia wód.

Podobne sytuacje mają miejsce w innych miastach w Polsce ,ale również  na zachodzie Europy. Z tego powodu np. Wielka Brytania chce wycofać całkowicie z użytku chusteczki nawilżane.

Odbiorco Pamiętaj!

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.

 

Dlatego apelujemy  do mieszkańców Mławy! Nie wrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów (pieluchy niemowlęce jednorazowe, podpaski higieniczne, ręczniki papierowe, patyczki higieniczne itp.)do sedesu!

Zastanów się zanim wrzucisz coś” do kanalizacji!!!