Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Mława od 01.06.2018r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca

na terenie Miasta Mława

na okres od 01.06.2018r.do 31.05.2021r.

            Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje Odbiorców usług, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mława.
 

Nowa taryfa wprowadzona jest na okres 3 lat i obowiązywać będzie od dnia 01.06.2018 roku.