Powrót Inkasentów Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie do pracy w terenie.

Utworzono: 04-05-2021

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o.  w Mławie informuje,

iż od dnia 04.05.2021r. odczytywacze wodomierzy wznowią pracę w terenie i będą osobiście odczytywać wodomierze

u Klientów.

Ze względu na bezpieczeństwo  prosimy o umożliwienie  dokonania  odczytów  zachowując rekomendowany dystans.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości  prosimy  o kontakt pod numerem telefonu 23 654 60 70.