Renowacja głównego kolektora „A” kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej.

Utworzono: 14-06-2021

Informujemy, że w dniu 15.06.2021r. (wtorek)  Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie wykona metodą bezwykopową renowację głównego kolektora „A” kanalizacji sanitarnej DN 600 na długości 33,5 m w ulicy Płockiej  na wysokości budynku Placówki Gazowniczej w Mławie za pomocą rękawa szklanego wykonanego z żywicy poliestrowej i włókna szklanego.  Zakres prac będzie obejmował przepompowanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawę, oraz inspekcję TV przed i po renowacji.

Nastąpią utrudnienia w ruchu. Na czas robót teren prac zostanie zabezpieczony, jednak bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.