TANIEJ, SZYBCIEJ I BARDZIEJ EKOLOGICZNIE.

Utworzono: 23-09-2021

Szanowny Kliencie, chcesz płacić mniej? Aktywuj E- fakturę!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie zachęca do skorzystania z tańszej  i  bardziej prostej  formy rozliczeniowej za wodę i ścieki.

Drodzy Klienci w nowej taryfie zostało wprowadzone 10 grup taryfowych w tym 5 grup dla Odbiorców posiadających E- fakturę (fakturę elektroniczną), w których są niższe stałe opłaty abonamentowe.  Odbiorcy, którzy zgłoszą chęć otrzymywania  faktury drogą elektroniczną zapłacą  3 zł netto mniej za opłatę stałą razem dla wody i ścieków,  lub 2 zł mniej dla samej wody za okres rozliczeniowy.

Kto może skorzystać ?

Z E-faktury może korzystać każdy odbiorca,  który posiada dostęp do Internetu.  Na wskazany adres e-mail,  Zakład będzie przesyłać fakturę w formacie pdf.  Faktura elektroniczna zawiera dokładnie te same dane, co faktura tradycyjna (papierowa), a korzystanie z e-faktury nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jak aktywować E-fakturę?

Aby otrzymywać e-fakturę należy wypełnić formularz akceptacji bezpłatnej usługi E-faktura, https://www.wod-kan-mlawa.com.pl/dla-klienta/e-faktury/formularz-zgoda-efaktura/ .

W przypadku ewentualnych wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z  naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 23 654 60 76 lub 77.

A co ze środowiskiem?

Jak dowodzi raport PKPP Lewiatan  wydrukowanie jednej tradycyjnej faktury powoduje emisję ok. 50 g gazów cieplarnianych, zaś wystawienie e-faktury już tylko 5 g. Gdyby natomiast wszystkie faktury wystawione w Polsce były wysyłane elektronicznie, pozwoliłoby to na ocalenie nawet 255 tysięcy drzew (ok. 127,5 hektarów lasów) rocznie!

Należy pamiętać,  że faktury papierowe przyczyniają się również do tworzenia ton odpadów, a zawarty na nich toner nie jest przyjazny środowisku.