UWAGA! Informacja o taryfie.

Utworzono: 28-09-2023

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD- KAN” Sp. z o. o. w Mławie informuje, iż od dnia 01 października 2023r.  zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na terenie Miasta Mława.  Więcej informacji w zakładce DLA KLIENTA- Ceny wody i ścieków.

https://www.wod-kan-mlawa.com.pl/dla-klienta/ceny-wody-i-sciekow/