UWAGA! Nie daj się oszukać - wymiana wodomierza.

Utworzono: 23-09-2021

Szanowni Klienci! 

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Miasta Mława informującymi o podejrzanych telefonach z informacją o konieczności wymiany wodomierza (głównego i ogrodowego) w trosce o Państwa bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonych przez Spółkę usług poniżej przedstawiona została procedura wymiany wodomierza głównego i ogrodowego. Okres legalizacji wodomierzy wynosi pięć lat.  W związku z powyższym Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, przed upływem terminu legalizacji wodomierza głównego informuje mieszkańca o tym fakcie.

WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO

Przed przystąpieniem do realizacji wymiany wodomierza głównego, mieszkaniec informowany jest telefonicznie przez pracowników działu technicznego lub działu ekonomicznego i ustalany jest termin wykonania usługi. Wykonanie usługi wymiany wodomierza głównego jest bezpłatne. Każdorazowo, mogą Państwo zweryfikować tożsamość pracownika dokonującego wymiany wodomierza głównego lub ogrodowego,  prosząc o okazanie identyfikatora, jak również dzwoniąc na sekretariat Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, tel. 23 654 60 70.

WYMIANA WODOMIERZA OGRODOWEGO

Wymiana wodomierza ogrodowego jest procedurą, którą wszczyna mieszkaniec nieruchomości (Odbiorca Usług) poprzez złożenie zlecenia, które można pobrać pod linkiem:                     

Zlecenie-wykonania-czynnosci-zwiazanych-z-odbiorem-technicznym dodatkowego wodomierza.                                                                                                                                                 

Zlecenia można składać osobiście w siedzibie Zakładu, drogą elektroniczną, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.

Po złożeniu zlecenia z własnoręcznym podpisem przez Odbiorcę Usług dokument ten jest rejestrowany przez Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.
Na podstawie zlecenia ustalany jest indywidualnie z Odbiorcą Usług termin wykonania czynności związanych z odbiorem technicznym. Termin realizacji usługi ustalany jest telefoniczne. Wodomierz ogrodowy jest własnością Odbiorcy Usług i to na nim spoczywa obowiązek pilnowania terminu legalizacji dodatkowego wodomierza.

Należy pamiętać, że Odbiorca Usług może zweryfikować tożsamość pracownika, przed wykonaniem usługi wymiany wodomierza.  Pracownicy Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie posiadają identyfikatory, które muszą okazać na prośbę Odbiorcy Usług. Ponadto Odbiorca Usług może potwierdzić tożsamość pracownika dzwoniąc do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

Numery telefonów do Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie można sprawdzić na: Kontakty Zakład WOD-KAN Sp. z o.o. w Mławie.

Żaden z pracowników, wykonując zlecenie wymiany wodomierza głównego lub ogrodowego nie pobiera opłaty za wykonaną usługę.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Każdorazowo po wykonaniu zlecenia zostaje dla Odbiorcy Usług wystawiona faktura na podstawie której należy dokonać opłaty.