Uwaga Odbiorcy zmiana danych w ewidencjach.

 

W związku z Uchwałą Rady Miasta Mława Nr XXXII/388/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. dotyczącej zmiany nazw ulic informujemy, że Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie dokonał zmian danych w ewidencjach.

 

Lp.

 

 

Dotychczasowa nazwa ulicy

 

Nowa nazwa ulicy

1.

Związku Walki Młodych

ppłk. Stanisława Ślesickiego

2.

Janka Krasickiego

Danuty Siedzikówny  „Inki”

3.

Hanki Sawickiej

Rotmistrza Witolda Pileckiego

4.

Wincentego Rzymowskiego

Sary Lipskiej

5.

30-lecia LWP

Mechaników

6.

18-go Stycznia

18 Stycznia