Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Utworzono: 28-06-2021

Szanowni Klienci.

Od dnia 01 lipca 2021 roku Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie przy ul. Płockiej 106 wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Wszystkie sprawy będziecie Państwo mogli załatwić bezpośrednio w pokojach u pracowników.

UWAGA!

Nie wszystkie obostrzenia zostały jednak zniesione.

  • W BUDYNKU INTERESANT MUSI MIEĆ ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ ZAKRYWAJĄCĄ USTA I NOS,
  • RĘCE NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ DOSTĘPNYM PŁYNEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA WEJŚCIU W BUDYNKU ZAKŁADU,
  • NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ ZASADĘ DYSTANSU OD DRUGIEJ OSOBY (CO NAJMNIEJ 1,5 M),
  • PRZY OKIENKU KASOWYM ORAZ W DANYM DZIALE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDNA OSOBA (KLIENT).
  • W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY KORZYSTAĆ Z PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH.

W dalszym ciągu można załatwiać sprawy: zdalnie, telefonicznie, oraz pocztą email.