Zakończenie budowy sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że roboty związane z budową sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej zostały zakończone.

Nowo wybudowana sieć wodociągowa o długości 270 mb zapewni dostawę wody przyszłym odbiorcom, oraz zabezpieczy  zapotrzebowanie w wodę na cele ppoż.