Zakończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Abpa Antoniego Nowowiejskiego.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że roboty związane z budową nowej  sieci wodociągowej w ulicy Abpa Antoniego Nowowiejskiego zostały zakończone.

Nowo wybudowana sieć wodociągowa PE DN 225(PN16) o długości 326,7 mb zapewni dostawę wody przyszłym odbiorcom, oraz zabezpieczy  zapotrzebowanie w wodę na cele ppoż.