Zakończenie robót związanych z naprawą odcinka sieci wodociągowej w ul. W. Reymonta.

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie informuje, że odcinek sieci wodociągowej w ulicy Władysława Reymonta został naprawiony. Naprawa polegała na wymianie awaryjnego odcinka sieci wodociągowej DN 100 stal na DN 100 PE. Powyższa naprawa wyeliminuje awarie, oraz związane z nią braki w dostawie wody.