Zostań rachmistrzem spisowym! Nabór przedłużony do 13 sierpnia.

Utworzono: 09-07-2021

Sławomir Kowalewski – Gminny Komisarz Spisowy w Mławie – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Ogłoszenie o naborze i formularz oferty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/otwarty-i-konkurencyjny-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych.