Twardość wody

Woda dostarczana przez nasz zakład jest średniej twardości, dzięki czemu ma korzystny wpływ na ludzki organizm. Odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi. Zawarte w niej związki mineralne występują w ilościach możliwych do przyswojenia i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.  Woda oferowana przez Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie to gwarancja dobrej jakości, gdyż to właśnie wody średnio twarde – dzięki zawartości magnezu, wapnia i biopierwiastków – stanowią najkorzystniejszą opcję dla zdrowia człowieka.

Twardość wody jest uwarunkowana obecnością jonów wapnia i magnezu. Nadmierna zawartość tych pierwiastków może powodować wytrącanie się kamienia w instalacjach i urządzeniach domowych. Na terenie gminy Mława do uzdatniania i dystrybucji, wydobywana jest woda z zasobów podziemnych, którą zalicza się do wód średnio twardych. Twardość wód podziemnych klasyfikuje się na ogół w trzech kategoriach:

  • wody bardzo miękkie i miękkie, 
  • średnio twarde, 
  • twarde. 

Wody bardzo miękkie i miękkie - to wody przede wszystkim południowej Polski. Zalicza się do nich zwłaszcza górskie wody powierzchniowe. Deszczówka, spływając po stokach gór, nie ma gdzie się wzbogacić w wapń i magnez, w związku z czym jest bardzo miękka. Dla tego typu wód konieczne jest zachowanie minimalnej twardości - tj. 60 mgCaCO3/l (60,0 miligramów węglanu wapnia w litrze). Ma to znaczenie zdrowotne. Najprościej mówiąc, gdy wypijamy wodę o obniżonej zawartości magnezu i wapnia, następuje ich wypłukiwanie z organizmu (mniej więcej tak, jakby się piło wodę niskozmineralizowaną - niemalże destylowaną). Takie wody muszą być specjalnie wzbogacane w wymienione pierwiastki. 

Kolejna kategoria to wody o średniej twardości, w ich składzie występuje ok 250 mgCaCO3/l. Trzeci rodzaj to wody bardzo twarde, w których w jednym litrze jest aż 650 mgCaCO3/l - co jest równoważne 0,65 kg na 1 m3. Oznacza to że, jeśli chcielibyśmy usunąć „kamień" występujący w stężeniu 0,65 kg na m3 do 0,25 kg/m3 na wodociągu o produkcji dobowej wody równej 4000 m3/d, to dziennie usuwane byłoby 1600 kg kamienia (rocznie 576 000 kg = 576 ton).