przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Menu


Zgłoszenie awarii

W przypadku,  stwierdzenia przez Odbiorcę usług, że:

prosimy o natychmiastowe zgłoszenie powyższego do Zakładu „Wod-Kan” Sp. z o.o.  w Mławie.

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonów:

Pogotowie „WOD-KAN”  – 23  654 60 79 (czynny całą dobę)
Sekretariat  – 23 654 60 70
Dział Techniczny  – 23 654 60 73 
Biuro Obsługi Klienta – 23 654 60 77

Jednocześnie przypominamy, że wodomierze główne montowane przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie są własnością Zakładu i podlegają okresowej legalizacji. Dlatego kategorycznie zabrania się naruszać plomby i dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek i przemieszczeń wodomierzy, samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega przepisom karnym, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 23 luty 2017 r. poz. 328).

Zwracamy także uwagę na konieczność skutecznego zabezpieczenia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie powyższych czynności może być przyczyną powstania awarii i strat, których koszty poniesie Odbiorca usług.

Eksploatacja instalacji wod-kan w okresie zimowym

Przypominamy wszystkim odbiorcom usług, iż w okresie zimowym istnieje konieczność:

 


Copyright © Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława