BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE TRZECH OBIEKTÓW ZAKŁADU ''WOD-KAN" SP. Z O. O.

Utworzono: 03-09-2020

  KT-389/2020

 

Mława, dnia 03. 09.2020r.

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Numer sprawy:  KT-389/2020

 

Nazwa zadania:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie trzech obiektów Zakładu "WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mławie w trybie "zaprojektuj i wybuduj".