DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ZAKŁADU "WOD-KAN" SP. Z O.O. NA TERENIE MIASTA MŁAWA W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2022 R.

Utworzono: 16-09-2020

 

KT-988/2020

 

Mława, dnia 16.09.2020r.

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  KT-988/2020

Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o.o. na terenie Miasta Mława w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.