Dostawa wodomierzy.

Utworzono: 31-12-2019

 KT- 1017/2019

Mława,  2019-12-23

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot:  Dostawa wodomierzy.

Nr sprawy:  KT-1017/2019

Nazwa zadania: Dostawa wodomierzy ultradżwiękowych z możliwością zdalnego odczytu.