Obsługa Prawna Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.

Utworzono: 27-08-2019

 KT-656/2019

Mława, 2019-08-26

 

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie

ul. Płocka 106,

06-500 Mława.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: KT-656/2019

Nazwa zadania: Obsługa Prawna Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.