Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalistycznego Jelcz WUKO SC-21.

Utworzono: 25-09-2018

 

 
 
Mława 2018-09-25
 
 Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
dot:  Sprzedaży samochodu specjalistycznego Jelcz WUKO SC-21
 
 
 
Nazwa zadania:  Ogłoszenie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie o sprzedaży samochodu specjalistycznego Jelcz WUKO SC-21 w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji).