Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Ligi Obrony Kraju.

Utworzono: 26-07-2019

 

KT-572/2019

Mława, 2019-07-23

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. 

ul. Płocka 106

06-500 Mława

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KT-572/2019.

 

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Ligi Obrony Kraju na odcinku od skrzyżowania z ulicą Saksofonową do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Sygietyńskiego dz. nr 11-66  w Mławie.