Zakup wraz z dostawą "MINI KOPARKI"

Utworzono: 09-08-2019

 KT- 611/2019

Mława, 2019-08-07

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. 

ul. Płocka 106

06-500 Mława

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: KT-611/2019

 

Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą "MINI KOPARKI".