Zakup wraz z dostawą "SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO".

Utworzono: 11-02-2020

 KT- 98/2020/EM

Mława 2020-02-11

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. 

ul. Płocka 106

06-500 Mława

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: KT-98/2020/EM

Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą "SAMOCHODU CIĘŻAROWGO".