Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mławie, realizowany na zasadach doraźnych, bezgotówkowych tankowań do zbiorników

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00009274/01

Utworzono: 22-02-2021

 KT- 80/2021/EM

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00009274/01

Mława, dnia 22.02.2021r.

Zamawiający:

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  KT-80/2021/EM 

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00009274/01

Nazwa zadania:

Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mławie, realizowany na zasadach doraźnych, bezgotówkowych tankowań do zbiorników.