Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej.

Utworzono: 13-05-2020

KT-360/2020

 

Mława, dnia 13. 05.2020r.

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  KT-360/2020

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Górnej w Mławie.