Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowych, inwestycja dwuetapowa dla ulic: Błękitna, Turkusowa, Modra, Diamentowa i ulice boczne od Błękitnej, Szafirowa, Jagodowa, Granatowa, Danuty Siedzikówny "Inki", Studzieniec.

Utworzono: 26-07-2019

 

KT-522/2019

 

Mława,  2019-07-20

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. 

ul. Płocka 106

06-500 Mława

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KT-522/2019.

 

Nazwa zadania: wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowych, podzielonej na dwa etapy (inwestycja dwuetapowa) dla obszaru objętego ulicami:

I etap- ulica Błękitna, Turkusowa, Modra, Diamentowa.

II etap- ulica boczna od ulicy Błękitnej dz. nr 328/2, boczna od ulicy Błękitnej dz. nr 331/2, 331/14, Szafirowa, Jagodowa, Granatowa, Danuty Siedzikówny "Inki", Studzieniec w Mławie.