Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego

Utworzono: 31-12-2019

KT- 1031/2019

Mława,  2019-12-31

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot:  Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

Nr sprawy:  KT - 1031/2019

Nazwa zadania:  Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody